1/4

امکانات و توضیحات

وام دار

80میلیون رهن 210میلیون نقد بازسازی شده ام دی اف هود سرویس ها مجزا کف سرامیم نورگیر عالی کمددیواری 4 طبقه تک واحدی طبقه 3

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲