خرید و فروش انواع واحدهای اداری، دفتر کار در تهران-پونک شمالی