نسخه آزمایشی وب‌سایت جدید کیلید پیش‌ روی شماست

بازگشت به نسخه قدیمی

خرید

دفتر ...

فیلترهای بیشتر

ذخیره جستجو

خرید و فروش انواع واحدهای اداری، دفتر کار در پونک تهران

پارک اداری رونیکا
4
قیمت:
11 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
110 میلیون تومان
پارک اداری رونیکا
پونک شمالی
آرکا پلاس 9

اداری تجاری

100 متر

18 روز پیش

75 متر اداری (هرچه زیباتر بهتر )
4
قیمت:
8.25 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
110 میلیون تومان
75 متر اداری (هرچه زیباتر بهتر )
پونک شمالی
آرکا پلاس 9

اداری تجاری

75 متر

1 خواب

19 روز پیش

فروش دفتر کار, اتاق اداری و مطب در پونک شمالی
6
قیمت:
14.3 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
110 میلیون تومان
فروش دفتر کار, اتاق اداری و مطب در پونک شمالی
پونک شمالی
آرکا پلاس 9

اداری تجاری

130 متر

1 ماه پیش

70 متر نخستین پارک اداری کشور (سازنده بنام کشور)سرمایه گذاری باشرایط پرداخت
5
قیمت:
8.05 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
115 میلیون تومان
70 متر نخستین پارک اداری کشور (سازنده بنام کشور)سرمایه گذاری باشرایط پرداخت
پونک جنوبی
آرکا پلاس 9

اداری تجاری

70 متر

1 ماه پیش

فروش دفتر کار, اتاق اداری و مطب در اشرفی اصفهانی - مخبری - منطقه 5
0
قیمت:
4.5 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
60 میلیون تومان
فروش دفتر کار, اتاق اداری و مطب در اشرفی اصفهانی - مخبری - منطقه 5
اشرفی اصفهانی - مخبری
ونداد

اداری تجاری

75 متر

2 ماه پیش

اشرفی 67متر فلت دارای اتاق مدیریت اداری
1
قیمت:
6.37 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
95 میلیون تومان
اشرفی 67متر فلت دارای اتاق مدیریت اداری
پونک شمالی
دفترابنیه سازان قربانی

اداری تجاری

67 متر

1 خواب

3 ماه پیش

81 متر دارای یک اتاق مدیریت اداری اشرفی
1
قیمت:
7.7 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
95 میلیون تومان
81 متر دارای یک اتاق مدیریت اداری اشرفی
پونک شمالی
دفترابنیه سازان قربانی

اداری تجاری

81 متر

1 خواب

3 ماه پیش

فروش دفتر کار, اتاق اداری و مطب در سردار جنگل - منطقه 5
4
قیمت:
8.61 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
59 میلیون تومان
فروش دفتر کار, اتاق اداری و مطب در سردار جنگل - منطقه 5
سردار جنگل
بارمان

اداری تجاری

146 متر

4 ماه پیش

110متر نوساز فلت بر پونک
3
قیمت:
6.6 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
60 میلیون تومان
110متر نوساز فلت بر پونک
پونک شمالی
ونداد

اداری تجاری

110 متر

4 ماه پیش

70متر اداری نوساز فول امکانات
0
قیمت:
4.2 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
60 میلیون تومان
70متر اداری نوساز فول امکانات
پونک شمالی
ونداد

اداری تجاری

70 متر

4 ماه پیش

85 متر اداری دارای اتاق مدیریت ویودار بهترین نقطه پونک
1
قیمت:
8.07 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
95 میلیون تومان
85 متر اداری دارای اتاق مدیریت ویودار بهترین نقطه پونک
پونک
دفترابنیه سازان قربانی

اداری تجاری

85 متر

1 خواب

4 ماه پیش

135 متر اداری پونک ,اشرفی
1
قیمت:
12.82 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
95 میلیون تومان
135 متر اداری پونک ,اشرفی
پونک
دفترابنیه سازان قربانی

اداری تجاری

135 متر

1 خواب

4 ماه پیش

69 اداری ویو ابدی اشرفی نبش غروی
1
قیمت:
5.52 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
80 میلیون تومان
69 اداری ویو ابدی اشرفی نبش غروی
پونک جنوبی
دفترابنیه سازان قربانی

اداری تجاری

69 متر

1 خواب

4 ماه پیش

67 متر اداری بهترین نقطه پونک ویو ابدی
1
قیمت:
5.36 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
80 میلیون تومان
67 متر اداری بهترین نقطه پونک ویو ابدی
پونک شمالی
دفترابنیه سازان قربانی

اداری تجاری

67 متر

1 خواب

4 ماه پیش

74 متر اداری بهترین منطقه پونک
2
قیمت:
7.03 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
95 میلیون تومان
74 متر اداری بهترین منطقه پونک
پونک شمالی
دفترابنیه سازان قربانی

اداری تجاری

74 متر

1 خواب

4 ماه پیش

90 متر اداری دارای اتاق مدیریت بهترین منطقه پونک
1
قیمت:
8.55 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
95 میلیون تومان
90 متر اداری دارای اتاق مدیریت بهترین منطقه پونک
پونک جنوبی
دفترابنیه سازان قربانی

اداری تجاری

90 متر

1 خواب

4 ماه پیش

77متر اداری ویودار دارای اتاق مدیریت
1
قیمت:
6.16 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
80 میلیون تومان
77متر اداری ویودار دارای اتاق مدیریت
پونک شمالی
دفترابنیه سازان قربانی

اداری تجاری

77 متر

1 خواب

4 ماه پیش

90متر نوساز بر پونک  فول امکانات
8
قیمت:
5.85 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
65 میلیون تومان
90متر نوساز بر پونک فول امکانات
پونک
ونداد

اداری تجاری

90 متر

1 خواب

4 ماه پیش

102 متر لوکس موقعیت اداری زیر قیمت منطقه
2
قیمت:
7.15 میلیارد تومان
102 متر لوکس موقعیت اداری زیر قیمت منطقه
همیلا
مدرن مرکزی

اداری تجاری

102 متر

1 خواب

5 ماه پیش

فروش دفتر کار, اتاق اداری و مطب 2 خوابه در پونک شمالی
1
قیمت:
9 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
90 میلیون تومان
فروش دفتر کار, اتاق اداری و مطب 2 خوابه در پونک شمالی
پونک شمالی
دفترابنیه سازان قربانی

اداری تجاری

100 متر

2 خواب

5 ماه پیش
1