خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در پاسداران تهران

1

130 متر کلنگی دارای دستور نقشه 4 طبقه محدوده هروی

قیمت: --
پاسداران
سپنتا

1

130 متر کلنگی دارای دستور نقشه 4 طبقه محدوده هروی

قیمت: --
پاسداران
سپنتا

5

متقاضی کلنگی م 1,2,3 , قابل تهاتر با آپارتمان

قیمت: --
پاسداران
املاک کارن

0

مشارکت در ساخت و تهاتر املاک کلنگی مناطق 1 تا 4

قیمت: --
پاسداران
املاک کارن

0

کلنگی550 متر مناسب ساختمان پزشکان

قیمت: --
پاسداران
شایگان

1

550 متر کلنگی پاسداران خیابان بهارستان

قیمت: --
پاسداران
سیب

1

600 متر کلنگی پاسداران خیابان بوستان

قیمت: --
پاسداران
سیب

0

670 متر بر 14 جنوبی در پاسداران

قیمت: --
پاسداران
شایگان

1

280 متر کلنگی 2 طبقه بنا شریعتی خ گل نبی

قیمت: --
گل نبی
سیب

1

فروش (112 متر قدالسهم ) از زمین 224 متر پاسداران

قیمت: --
پاسداران
سیب

0

فروش زمین/کلنگی در پاسداران - منطقه 4

قیمت: --
پاسداران
ایوان

0

فروش زمین/کلنگی در پاسداران - منطقه 4

قیمت: --
پاسداران
ایوان

1

فروش زمین/کلنگی در پاسداران - منطقه 4

قیمت: --
پاسداران
مسکن امامی

1

فروش زمین/کلنگی در پاسداران - منطقه 4

قیمت: --
پاسداران
مسکن امامی

1

210 متر جنوبی 2نبش کنسول خور

قیمت: --
پاسداران
آرمان

1

ملک کلنگی 850 متر جنوبی پاسداران

قیمت: --
پاسداران
سپنتا

1

1/118 متر کلنگی پاسداران خیابان زمرد

قیمت: --
پاسداران
سیب

0

فروش زمین/کلنگی در پاسداران - منطقه 4

قیمت: --
پاسداران
مسکن امامی

1

فروش زمین/کلنگی در پاسداران - منطقه 4

قیمت: --
پاسداران
مسکن امامی

0

فروش زمین/کلنگی در پاسداران - منطقه 4

قیمت: --
پاسداران
مسکن امامی

یافتن ملک از طریق مشاورین املاک

جستجوی من را به مشاورین بسپار