نسخه آزمایشی وب‌سایت جدید کیلید پیش‌ روی شماست

بازگشت به نسخه قدیمی

خرید

اداری ...

فیلترهای بیشتر

ذخیره جستجو

خرید و فروش املاک اداری و تجاری در بلوار فردوس تهران

پیش فروش/23متر تجاری/پروژه آبنوس
1
قیمت:
9.2 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
400 میلیون تومان
پیش فروش/23متر تجاری/پروژه آبنوس
ارم
گروه املاک پرشیا

اداری تجاری

23 متر

10 ساعت پیش

فروش اقساطی/62 متر مغازه / آبنوس/ پروژه هایپر
16
قیمت:
9.3 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
150 میلیون تومان
فروش اقساطی/62 متر مغازه / آبنوس/ پروژه هایپر
ارم
گروه املاک پرشیا

اداری تجاری

62 متر

10 ساعت پیش

28منرتجاری/پروژه ارم اتوبان باکری
16
قیمت:
7.56 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
270 میلیون تومان
28منرتجاری/پروژه ارم اتوبان باکری
ارم
گروه املاک پرشیا

اداری تجاری

28 متر

11 ساعت پیش

27مترتجاری پروژه ارم اتوبان باکری
16
قیمت:
8.1 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
300 میلیون تومان
27مترتجاری پروژه ارم اتوبان باکری
ارم
گروه املاک پرشیا

اداری تجاری

27 متر

11 ساعت پیش

25مترتجاری/بهترین سرمایه گذاری
16
قیمت:
300 میلیون تومان
25مترتجاری/بهترین سرمایه گذاری
ارم
گروه املاک پرشیا

اداری تجاری

25 متر

11 ساعت پیش

فروش مغازه در ارم
1
قیمت:
قیمت توافقی
فروش مغازه در ارم
ارم
گروه املاک پرشیا

اداری تجاری

200 متر

13 ساعت پیش

فروش مغازه در ارم
1
قیمت:
قیمت توافقی
فروش مغازه در ارم
ارم
گروه املاک پرشیا

اداری تجاری

150 متر

13 ساعت پیش

فروش مغازه در ارم
1
قیمت:
قیمت توافقی
فروش مغازه در ارم
ارم
گروه املاک پرشیا

اداری تجاری

19 متر

13 ساعت پیش

فروش مغازه در ارم
1
قیمت:
قیمت توافقی
فروش مغازه در ارم
ارم
گروه املاک پرشیا

اداری تجاری

22 متر

13 ساعت پیش

فروش مغازه در ارم
4
قیمت:
قیمت توافقی
فروش مغازه در ارم
ارم
گروه املاک پرشیا

اداری تجاری

17 متر

13 ساعت پیش

فروش مغازه در ارم
1
قیمت:
قیمت توافقی
فروش مغازه در ارم
ارم
گروه املاک پرشیا

اداری تجاری

24 متر

13 ساعت پیش

فروش مغازه در ارم
1
قیمت:
قیمت توافقی
فروش مغازه در ارم
ارم
گروه املاک پرشیا

اداری تجاری

22 متر

13 ساعت پیش

فروش مغازه در ارم
1
قیمت:
قیمت توافقی
فروش مغازه در ارم
ارم
گروه املاک پرشیا

اداری تجاری

55 متر

13 ساعت پیش

فروش مغازه در ارم
4
قیمت:
قیمت توافقی
فروش مغازه در ارم
ارم
گروه املاک پرشیا

اداری تجاری

26 متر

13 ساعت پیش

فروش مغازه در ارم
4
قیمت:
قیمت توافقی
فروش مغازه در ارم
ارم
گروه املاک پرشیا

اداری تجاری

24 متر

13 ساعت پیش

فروش مغازه در ارم
2
قیمت:
قیمت توافقی
فروش مغازه در ارم
ارم
گروه املاک پرشیا

اداری تجاری

26 متر

13 ساعت پیش

فروش مغازه در ارم
2
قیمت:
قیمت توافقی
فروش مغازه در ارم
ارم
گروه املاک پرشیا

اداری تجاری

18 متر

13 ساعت پیش

فروش مغازه در ارم
0
قیمت:
قیمت توافقی
فروش مغازه در ارم
ارم
گروه املاک پرشیا

اداری تجاری

19 متر

13 ساعت پیش

فروش مغازه در ارم
0
قیمت:
قیمت توافقی
فروش مغازه در ارم
ارم
گروه املاک پرشیا

اداری تجاری

20 متر

13 ساعت پیش

فروش مغازه در ارم
4
قیمت:
قیمت توافقی
فروش مغازه در ارم
ارم
گروه املاک پرشیا

اداری تجاری

25 متر

13 ساعت پیش
1