خرید

آپارت...

قیمت کل

متراژ

فیلترهای بیشتر

خرید و فروش املاک آپارتمان، برج مسکونی در تهران پارس تهران

0
3 ساعت پیش

فروش آپارتمان 113 متری بین دوم و سوم

قیمت: 5.5 میلیارد تومان
فلکه سوم تهرانپارس
مسکونی
113 متر
2 خواب
میلان

10
9 ساعت پیش

دو خواب برج های فرهنگیان تهرانپارس

قیمت: 5.08 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 47.5 میلیون تومان
تهران پارس شرقی
مسکونی
107 متر
2 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

0
3 ساعت پیش

سه خواب فول امکانات

قیمت: 2.54 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 47 میلیون تومان
تهران پارس
مسکونی
54 متر
1 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

1
3 ساعت پیش

175 متری فلکه اول

قیمت: 9.28 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 53 میلیون تومان
تهران پارس
مسکونی
175 متر
3 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

1
3 ساعت پیش

آپارتمان 150 غربی

قیمت: 9.1 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 70 میلیون تومان
تهران پارس
مسکونی
130 متر
3 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

4
3 ساعت پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در تهران پارس

قیمت: 7.84 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 56 میلیون تومان
فلکه اول تهرانپارس
مسکونی
140 متر
3 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

1
3 ساعت پیش

74 متری نوکار

قیمت: 4.5 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 60.8 میلیون تومان
فلکه اول تهرانپارس
مسکونی
74 متر
2 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

1
3 ساعت پیش

80 متری 149 غربی

قیمت: 4 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 50 میلیون تومان
تهران پارس
مسکونی
80 متر
2 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

2
3 ساعت پیش

206 غربی 85 متری

قیمت: 3.5 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 41.2 میلیون تومان
فلکه سوم تهرانپارس
مسکونی
85 متر
2 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

0
3 ساعت پیش

خیابان 105 بهار تهرانپارس

قیمت: 2.15 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 34.1 میلیون تومان
فلکه اول تهرانپارس
مسکونی
63 متر
1 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

0
3 ساعت پیش

60متری 198 شرقی

قیمت: 2.15 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 35.8 میلیون تومان
فلکه سوم تهرانپارس
مسکونی
60 متر
1 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

4
3 ساعت پیش

141 متری خیابان بهار

قیمت: 7.83 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 55.5 میلیون تومان
تهران پارس
مسکونی
141 متر
3 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

1
3 ساعت پیش

147 متری رشید

قیمت: 10.29 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 70 میلیون تومان
تهران پارس
مسکونی
147 متر
3 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

1
3 ساعت پیش

160 غربی تیرانداز

قیمت: 6.7 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 49.6 میلیون تومان
تهران پارس
مسکونی
135 متر
3 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

1
3 ساعت پیش

25 واحدی خیابان رشید

قیمت: 4 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 50 میلیون تومان
فلکه اول تهرانپارس
مسکونی
80 متر
2 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

1
3 ساعت پیش

88 متری تیرانداز

قیمت: 4.58 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 52 میلیون تومان
فلکه اول تهرانپارس
مسکونی
88 متر
2 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

1
3 ساعت پیش

178ذغربی بین رشید و زرین

قیمت: 6.4 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 47.8 میلیون تومان
تهران پارس
مسکونی
134 متر
3 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

1
3 ساعت پیش

186 بین باقری و ایزدپناه

قیمت: 5.95 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 45.8 میلیون تومان
تهران پارس
مسکونی
130 متر
3 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

2
3 ساعت پیش

178 غربی تکواحدی

قیمت: 6.4 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 47.8 میلیون تومان
فلکه سوم تهرانپارس
مسکونی
134 متر
3 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

1
3 ساعت پیش

154 غربی دو خواب

قیمت: 4.17 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 48.5 میلیون تومان
فلکه اول تهرانپارس
مسکونی
86 متر
2 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

یافتن ملک از طریق مشاورین املاک

جستجوی من را به مشاورین بسپار