نسخه آزمایشی وب‌سایت جدید کیلید پیش‌ روی شماست

بازگشت به نسخه قدیمی

خرید

آپارت...

فیلترهای بیشتر

ذخیره جستجو

خرید و فروش املاک آپارتمان، برج مسکونی در دردشت تهران

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در جانبازان شرقی - منطقه 8
5
قیمت:
قیمت توافقی
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در جانبازان شرقی - منطقه 8
جانبازان شرقی
27کردستان

مسکونی

80 متر

2 خواب

21 ساعت پیش

فروش آپارتمان/ 2 خوابه در دردشت - منطقه 8
4
قیمت:
2 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
34.4 میلیون تومان
فروش آپارتمان/ 2 خوابه در دردشت - منطقه 8
دردشت
حیدری شعبه نادی

مسکونی

58 متر

2 خواب

8 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در دردشت - منطقه 8
9
قیمت:
2.95 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
39.3 میلیون تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در دردشت - منطقه 8
دردشت
حیدری شعبه نادی

مسکونی

75 متر

2 خواب

9 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در دردشت - منطقه 8
15
قیمت:
2.2 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در دردشت - منطقه 8
دردشت
پارسیان

مسکونی

66 متر

2 خواب

11 روز پیش

227متر 3خواب نوساز
1
قیمت:
16.12 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
71 میلیون تومان
227متر 3خواب نوساز
جانبازان شرقی
ملک آرا 707

مسکونی

227 متر

3 خواب

18 روز پیش

142 متر آپارتمان لوکس در میدان 9
0
قیمت:
7.81 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
55 میلیون تومان
142 متر آپارتمان لوکس در میدان 9
دردشت
حامی

مسکونی

142 متر

3 خواب

25 روز پیش

فروش آپارتمان 2 خوابه
1
قیمت:
1.81 میلیارد تومان
فروش آپارتمان 2 خوابه
دردشت
حامی

مسکونی

67 متر

2 خواب

1 ماه پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در دردشت - منطقه 8
4
قیمت:
5.88 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در دردشت - منطقه 8
دردشت
پارسیان

مسکونی

125 متر

3 خواب

1 ماه پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در دردشت - منطقه 8
0
قیمت:
2 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در دردشت - منطقه 8
دردشت
پارسیان

مسکونی

70 متر

2 خواب

1 ماه پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در دردشت - منطقه 8
1
قیمت:
3.3 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
33 میلیون تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در دردشت - منطقه 8
دردشت
ملل

مسکونی

100 متر

2 خواب

6 ماه پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در دردشت - منطقه 8
1
قیمت:
2.8 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در دردشت - منطقه 8
دردشت
ملل

مسکونی

77 متر

2 خواب

6 ماه پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در دردشت - منطقه 8
1
قیمت:
2.2 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در دردشت - منطقه 8
دردشت
ملل

مسکونی

80 متر

2 خواب

5 ماه پیش

فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در دردشت - منطقه 8
8
قیمت:
2.18 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در دردشت - منطقه 8
دردشت
ملل

مسکونی

65 متر

1 خواب

5 ماه پیش

فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در دردشت - منطقه 8
11
قیمت:
1.42 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در دردشت - منطقه 8
دردشت
ملل

مسکونی

55 متر

1 خواب

3 ماه پیش

فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در دردشت - منطقه 8
1
قیمت:
1.6 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در دردشت - منطقه 8
دردشت
ملل

مسکونی

58 متر

1 خواب

2 ماه پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در دردشت - منطقه 8
8
قیمت:
2.34 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در دردشت - منطقه 8
دردشت
پارسیان

مسکونی

78 متر

2 خواب

3 ماه پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در دردشت - منطقه 8
9
قیمت:
2.95 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در دردشت - منطقه 8
دردشت
پارسیان

مسکونی

93 متر

2 خواب

3 ماه پیش

 آپارتمان 115 متری در دردشت
4
قیمت:
3.65 میلیارد تومان
آپارتمان 115 متری در دردشت
دردشت

مسکونی

115 متر

2 خواب

3 ماه پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در دردشت - منطقه 8
5
قیمت:
5 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در دردشت - منطقه 8
دردشت
پارسیان

مسکونی

124 متر

3 خواب

3 ماه پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در دردشت - منطقه 8
13
قیمت:
2.1 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در دردشت - منطقه 8
دردشت
پارسیان

مسکونی

76 متر

2 خواب

3 ماه پیش
1