خرید

آپارت...

قیمت کل

متراژ

فیلترهای بیشتر

خرید و فروش املاک آپارتمان، برج مسکونی در یوسف اباد منطقه 6 تهران

1
3 روز پیش

130 متری - 3 خواب - مدبر

قیمت: 12.35 میلیارد تومان
یوسف اباد
مسکونی
130 متر
3 خواب
ملک آرا 707

1
3 روز پیش

112 متری - 3 خواب - بی همتا

قیمت: 8.8 میلیارد تومان
یوسف اباد
مسکونی
112 متر
3 خواب
ملک آرا 707

1
3 روز پیش

102 متری - فول امکانات - 2 خواب

قیمت: 6.25 میلیارد تومان
یوسف اباد
مسکونی
102 متر
2 خواب
ملک آرا 707

5
3 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در یوسف اباد

قیمت: 7 میلیارد تومان
یوسف اباد
مسکونی
107 متر
2 خواب
ویرا

6
3 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در یوسف اباد

قیمت: 10.2 میلیارد تومان
یوسف اباد
مسکونی
134 متر
3 خواب
ویرا

5
3 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در یوسف اباد

قیمت: 7.9 میلیارد تومان
یوسف اباد
مسکونی
130 متر
3 خواب
ویرا

4
3 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در یوسف اباد

قیمت: 7.8 میلیارد تومان
یوسف اباد
مسکونی
185 متر
3 خواب
ویرا

3
3 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در یوسف اباد

قیمت: 3 میلیارد تومان
یوسف اباد
مسکونی
52 متر
1 خواب
ویرا

6
3 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در یوسف اباد

قیمت: 5.45 میلیارد تومان
یوسف اباد
مسکونی
86 متر
2 خواب
ویرا

1
3 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در یوسف اباد

قیمت: 10.8 میلیارد تومان
یوسف اباد
مسکونی
140 متر
3 خواب
ویرا

2
3 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 4 خوابه در یوسف اباد

قیمت: 13.8 میلیارد تومان
یوسف اباد
مسکونی
245 متر
4 خواب
ویرا

1
3 روز پیش

145 متری در ابن سینا با 2 پارکینگ سندی

قیمت: 14.5 میلیارد تومان
یوسف اباد
مسکونی
145 متر
3 خواب
ملک آرا 707

1
3 روز پیش

85 متری - 2 خواب - بی همتا

قیمت: 7.22 میلیارد تومان
یوسف اباد
مسکونی
85 متر
2 خواب
ملک آرا 707

1
3 روز پیش

155 متری - ابن سینا - 2 پارکینگ

قیمت: 16.27 میلیارد تومان
یوسف اباد
مسکونی
155 متر
3 خواب
ملک آرا 707

1
3 روز پیش

90 متری - پنجره قدی - 2 خواب

قیمت: 8.1 میلیارد تومان
یوسف اباد
مسکونی
90 متر
2 خواب
ملک آرا 707

5
3 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در یوسف اباد - منطقه 6

قیمت: 8.4 میلیارد تومان
یوسف اباد
مسکونی
118 متر
2 خواب
ماندگار

5
3 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در یوسف اباد - منطقه 6

قیمت: 10.8 میلیارد تومان
یوسف اباد
مسکونی
135 متر
3 خواب
ماندگار

3
3 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در یوسف اباد - منطقه 6

قیمت: قیمت توافقی
یوسف اباد
مسکونی
160 متر
3 خواب
ماندگار

7
3 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در یوسف اباد - منطقه 6

قیمت: 13 میلیارد تومان
یوسف اباد
مسکونی
155 متر
3 خواب
ماندگار

30
3 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در یوسف اباد - منطقه 6

قیمت: 2.42 میلیارد تومان
یوسف اباد
مسکونی
210 متر
3 خواب
ماندگار

یافتن ملک از طریق مشاورین املاک

جستجوی من را به مشاورین بسپار