نسخه آزمایشی وب‌سایت جدید کیلید پیش‌ روی شماست

بازگشت به نسخه قدیمی

خرید

آپارت...

فیلترهای بیشتر

ذخیره جستجو

خرید و فروش املاک آپارتمان، برج مسکونی در یوسف اباد منطقه 6 تهران

فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در یوسف اباد - منطقه 6
1
قیمت:
3.2 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در یوسف اباد - منطقه 6
یوسف اباد
ملک آرا 707

مسکونی

62 متر

1 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در یوسف اباد - منطقه 6
1
قیمت:
10.44 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
73 میلیون تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در یوسف اباد - منطقه 6
یوسف اباد
ملک آرا 707

مسکونی

143 متر

3 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در یوسف اباد - منطقه 6
1
قیمت:
قیمت توافقی
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در یوسف اباد - منطقه 6
یوسف اباد
ملک آرا 707

مسکونی

105 متر

2 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 4 خوابه در یوسف اباد - منطقه 6
15
قیمت:
20.55 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
93 میلیون تومان
فروش آپارتمان/برج 4 خوابه در یوسف اباد - منطقه 6
یوسف اباد
ملک آرا 707

مسکونی

221 متر

4 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در یوسف اباد
10
قیمت:
7.3 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در یوسف اباد
یوسف اباد
ویرا

مسکونی

118 متر

3 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در یوسف اباد
3
قیمت:
5 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در یوسف اباد
یوسف اباد
ویرا

مسکونی

88 متر

1 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در یوسف اباد
6
قیمت:
7.2 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در یوسف اباد
یوسف اباد
ویرا

مسکونی

175 متر

3 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج در یوسف اباد
13
قیمت:
7.98 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج در یوسف اباد
یوسف اباد
ویرا

مسکونی

167 متر

3 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در یوسف اباد
9
قیمت:
5.8 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در یوسف اباد
یوسف اباد
ویرا

مسکونی

113 متر

2 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در یوسف اباد
5
قیمت:
9.5 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در یوسف اباد
یوسف اباد
ویرا

مسکونی

135 متر

3 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در یوسف اباد
0
قیمت:
3.1 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در یوسف اباد
یوسف اباد
ویرا

مسکونی

55 متر

2 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در یوسف اباد
11
قیمت:
12 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در یوسف اباد
یوسف اباد
ویرا

مسکونی

120 متر

2 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در یوسف اباد
7
قیمت:
5.8 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در یوسف اباد
یوسف اباد
ویرا

مسکونی

100 متر

2 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در یوسف اباد
9
قیمت:
6.5 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در یوسف اباد
یوسف اباد
ویرا

مسکونی

105 متر

2 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در یوسف اباد
4
قیمت:
4.56 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در یوسف اباد
یوسف اباد
ویرا

مسکونی

80 متر

2 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در یوسف اباد
6
قیمت:
9.75 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در یوسف اباد
یوسف اباد
ویرا

مسکونی

130 متر

3 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در یوسف اباد
6
قیمت:
6.8 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در یوسف اباد
یوسف اباد
ویرا

مسکونی

85 متر

2 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در یوسف اباد
12
قیمت:
9.5 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در یوسف اباد
یوسف اباد
ویرا

مسکونی

135 متر

3 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در یوسف اباد
7
قیمت:
5.8 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در یوسف اباد
یوسف اباد
ویرا

مسکونی

100 متر

2 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در یوسف اباد
5
قیمت:
4.7 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در یوسف اباد
یوسف اباد
ویرا

مسکونی

80 متر

2 خواب

1 روز پیش
1