خرید

نوع ملک

قیمت کل

متراژ

فیلترهای بیشتر

خرید و فروش املاک آپارتمان، برج مسکونی در تهران-شهران جنوبی

4
یک ساعت پیش
64 متر دو خواب بدون مشابه شهران جنوبی
قیمت: قیمت توافقی
شهران جنوبی
مسکونی
64 متر
2 خواب
بارمان

10
۲ ساعت پیش
110متر 2خ فول بازسازی روبه آفتاب شهران جنوبی
قیمت: 5.6 میلیارد تومان
شهران جنوبی
مسکونی
110 متر
2 خواب
بارمان

2
۵ ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در شهران جنوبی
قیمت: 3.08 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 44 میلیون تومان
شهران جنوبی
مسکونی
70 متر
2 خواب
باراد

2
۲۰ ساعت پیش
66متر بدون مشابه در منطقه فول شهران
قیمت: 3.63 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 55 میلیون تومان
شهران جنوبی
مسکونی
66 متر
2 خواب
اوپال

0
۲۱ ساعت پیش
فروش آپارتمان107 متر 2 خوابه تاپ لوکیشن در طوقانی ,ش...
قیمت: 6.3 میلیارد تومان
شهران جنوبی
مسکونی
107 متر
2 خواب
بارمان

6
۲۱ ساعت پیش
فروش آپارتمان/97 متر 2 خوابه در طوقانی , شهران جنوبی
قیمت: 5.8 میلیارد تومان
شهران جنوبی
مسکونی
97 متر
2 خواب
بارمان

7
۲۱ ساعت پیش
فروش آپارتمان 87 متری 2 خوابه فول در طوقانی شهران جنوبی
قیمت: 5.1 میلیارد تومان
شهران جنوبی
مسکونی
87 متر
2 خواب
بارمان

7
۲۱ ساعت پیش
فروش آپارتمان/111 متر فول 2 خوابه در شهران جنوبی
قیمت: 5.58 میلیارد تومان
شهران جنوبی
مسکونی
111 متر
2 خواب
بارمان

12
۲۱ ساعت پیش
فروش آپارتمان/111 متر 2 خوابه فول در شهران جنوبی
قیمت: 6.38 میلیارد تومان
شهران جنوبی
مسکونی
111 متر
2 خواب
بارمان

7
۲۱ ساعت پیش
فروش آپارتمان/75 متر 2 خوابه روبه آفتاب کم واحد در ش...
قیمت: 4.25 میلیارد تومان
شهران جنوبی
مسکونی
75 متر
2 خواب
بارمان

12
یک روز پیش
فروش آپارتمان/96 متر2 خوابه فول خاص در شهران جنوبی
قیمت: 4.85 میلیارد تومان
شهران جنوبی
مسکونی
96 متر
2 خواب
بارمان

5
یک روز پیش
فروش آپارتمان/ 2 خوابه در شهران جنوبی
قیمت: 5.04 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 53 میلیون تومان
شهران جنوبی
مسکونی
95 متر
2 خواب
بارمان

1
یک روز پیش
فروش آپارتمان/2 خوابه در شهران جنوبی
قیمت: 3.9 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 64 میلیون تومان
شهران جنوبی
مسکونی
61 متر
2 خواب
بارمان

2
یک روز پیش
فروش 2 خوابه در شهران جنوبی فول
قیمت: 5.13 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 54 میلیون تومان
شهران جنوبی
مسکونی
95 متر
2 خواب
بارمان

9
یک روز پیش
اپارتمان 115 متر فول شهران
قیمت: 6.55 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 57 میلیون تومان
شهران جنوبی
مسکونی
115 متر
2 خواب
بارمان

10
یک روز پیش
فروش آپارتمان/2 خوابه در شهران جنوبی
قیمت: 4.58 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 61 میلیون تومان
شهران جنوبی
مسکونی
75 متر
2 خواب
بارمان

9
یک روز پیش
فروش آپارتمان/84 متری 2 خوابه در طوقانی شهران جنوبی
قیمت: 4.5 میلیارد تومان
شهران جنوبی
مسکونی
84 متر
2 خواب
بارمان

10
یک روز پیش
فروش آپارتمان/84 مترفول 2 خوابه در طوقانی شهران جنوبی
قیمت: 4.45 میلیارد تومان
شهران جنوبی
مسکونی
84 متر
2 خواب
بارمان

4
یک روز پیش
فروش آپارتمان/86متر 2 خوابه درطوقانی شهران جنوبی
قیمت: 5.25 میلیارد تومان
شهران جنوبی
مسکونی
86 متر
2 خواب
بارمان

2
یک روز پیش
75متر دو خواب بدون مشابه شهران
قیمت: 4.35 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 58 میلیون تومان
شهران جنوبی
مسکونی
75 متر
2 خواب
اوپال