نسخه آزمایشی وب‌سایت جدید کیلید پیش‌ روی شماست

بازگشت به نسخه قدیمی

خرید

آپارت...

فیلترهای بیشتر

ذخیره جستجو

خرید و فروش املاک آپارتمان، برج مسکونی در سید خندان تهران

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در جلفا
6
قیمت:
8.93 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
85 میلیون تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در جلفا
جلفا
آریان

مسکونی

105 متر

2 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در جلفا
6
قیمت:
9.78 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
85 میلیون تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در جلفا
جلفا
آریان

مسکونی

115 متر

2 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در سید خندان
6
قیمت:
5.33 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
65 میلیون تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در سید خندان
سید خندان
ویرا

مسکونی

82 متر

2 خواب

1 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در سید خندان
7
قیمت:
4.61 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
47 میلیون تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در سید خندان
سید خندان
ویرا

مسکونی

98 متر

2 خواب

1 روز پیش

جلفا 3 خواب غرق نور
1
قیمت:
8.4 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
70 میلیون تومان
جلفا 3 خواب غرق نور
جلفا
گروه مشاورین و مهندسین21

مسکونی

120 متر

3 خواب

1 روز پیش

جلفا 3خواب غرق نور
1
قیمت:
7.8 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
65 میلیون تومان
جلفا 3خواب غرق نور
جلفا
گروه مشاورین و مهندسین21

مسکونی

120 متر

3 خواب

2 روز پیش

جلفا 2 خواب پشت پارک
1
قیمت:
7.15 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
55 میلیون تومان
جلفا 2 خواب پشت پارک
جلفا
گروه مشاورین و مهندسین21

مسکونی

130 متر

2 خواب

2 روز پیش

جلفا 2 خواب غرق نور
1
قیمت:
5.14 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
49 میلیون تومان
جلفا 2 خواب غرق نور
جلفا
گروه مشاورین و مهندسین21

مسکونی

105 متر

2 خواب

2 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در جلفا - منطقه 3
5
قیمت:
6.7 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در جلفا - منطقه 3
جلفا
پایتخت

مسکونی

120 متر

3 خواب

2 روز پیش

جلفا 3 خواب غرق نور
1
قیمت:
7.47 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
65 میلیون تومان
جلفا 3 خواب غرق نور
جلفا
گروه مشاورین و مهندسین21

مسکونی

115 متر

3 خواب

2 روز پیش

جلفا - کاویان ( 90 متری )
9
قیمت:
4.5 میلیارد تومان
جلفا - کاویان ( 90 متری )
جلفا
مشاورین املاک پاسارگاد

مسکونی

90 متر

2 خواب

2 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در جلفا
11
قیمت:
4.4 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در جلفا
جلفا
ملک پرداز

مسکونی

109 متر

3 خواب

2 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در جلفا
8
قیمت:
4 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در جلفا
جلفا
ملک پرداز

مسکونی

80 متر

2 خواب

2 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در سید خندان - منطقه 3
1
قیمت:
5 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در سید خندان - منطقه 3
سید خندان
مسکن بزرگ ارمغان

مسکونی

120 متر

2 خواب

3 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در جلفا - منطقه 3
11
قیمت:
3.9 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در جلفا - منطقه 3
جلفا
بزرگ پارسیان

مسکونی

69 متر

1 خواب

3 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در سید خندان - منطقه 3
4
قیمت:
7.35 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در سید خندان - منطقه 3
سید خندان
پایتخت

مسکونی

105 متر

3 خواب

3 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در جلفا
5
قیمت:
7.4 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در جلفا
جلفا
ملک پرداز

مسکونی

148 متر

3 خواب

3 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در جلفا
6
قیمت:
3.9 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در جلفا
جلفا
ملک پرداز

مسکونی

78 متر

2 خواب

3 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در جلفا
6
قیمت:
5.13 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در جلفا
جلفا
ملک پرداز

مسکونی

114 متر

3 خواب

3 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در جلفا
9
قیمت:
4.2 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در جلفا
جلفا
ملک پرداز

مسکونی

95 متر

2 خواب

3 روز پیش
1