خرید

نوع ملک

قیمت کل

متراژ

فیلترهای بیشتر

خرید و فروش املاک آپارتمان، برج مسکونی در ستارخان تهران

1
یک ساعت پیش
117متر.دوخواب.تکواحدی.طبقه اول
قیمت: 3.51 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 30 میلیون تومان
ستارخان
مسکونی
117 متر
2 خواب
آی تی

7
یک ساعت پیش
110 متر خوش نقشه پاتریس
قیمت: 6.33 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 57.5 میلیون تومان
شهرارا
مسکونی
110 متر
2 خواب
املاک بزرگ گلها

0
یک ساعت پیش
120 متر 2 خوابه
قیمت: 4.6 میلیارد تومان
شهرارا
مسکونی
120 متر
2 خواب
آی تی

2
یک ساعت پیش
84 متر تک واحدی
قیمت: 3.75 میلیارد تومان
ستارخان
مسکونی
84 متر
2 خواب
گروه کارشناسان مسکن آی تی

8
یک ساعت پیش
ستارخان 127متر 3خواب تک واحدی
قیمت: 7.37 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 58 میلیون تومان
ستارخان
مسکونی
127 متر
3 خواب
رستا

8
یک ساعت پیش
ستارخان (شمال بهبودی 130متر 3خواب)
قیمت: 7.54 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 58 میلیون تومان
ستارخان
مسکونی
130 متر
3 خواب
رستا

2
یک ساعت پیش
شمال ستارخان سازمان آب 104متر 2خواب تک واحدی
قیمت: 5.41 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 52 میلیون تومان
ستارخان
مسکونی
104 متر
2 خواب
رستا

11
یک ساعت پیش
ستارخان برق آلستوم 146متر 3خواب
قیمت: 7 میلیارد تومان
ستارخان
مسکونی
146 متر
2 خواب
رستا

7
یک ساعت پیش
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در ستارخان
قیمت: 4.28 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 28.5 میلیون تومان
ستارخان
مسکونی
150 متر
3 خواب
رستا

1
یک ساعت پیش
ستارخان تهران ویلا 92متر 2خواب
قیمت: 3.27 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 35.5 میلیون تومان
تهران ویلا
مسکونی
92 متر
2 خواب
رستا

7
یک ساعت پیش
97 متر خوش نقشه تک واحدی
قیمت: 4.75 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 49 میلیون تومان
شهرارا
مسکونی
97 متر
2 خواب
املاک بزرگ گلها

6
یک ساعت پیش
145 متر تک واحدی لاکچری
قیمت: 8.5 میلیارد تومان
تهران ویلا
مسکونی
145 متر
3 خواب
املاک بزرگ گلها

6
یک ساعت پیش
155 متر خوش نقشه عالی
قیمت: 10.07 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 65 میلیون تومان
شهرارا
مسکونی
155 متر
3 خواب
املاک بزرگ گلها

4
۲ ساعت پیش
ستارخان کوثر دوم 55متر 1خواب
قیمت: 2.95 میلیارد تومان
ستارخان
مسکونی
55 متر
1 خواب
رستا

1
۲ ساعت پیش
ستارخان 66متر 2خواب استثنایی
قیمت: 3.89 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 59 میلیون تومان
ستارخان
مسکونی
66 متر
2 خواب
رستا

2
۲ ساعت پیش
شمال بهبودی 84متر 2خواب
قیمت: 3.67 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 43.7 میلیون تومان
ستارخان
مسکونی
84 متر
2 خواب
رستا

6
۲ ساعت پیش
شمال ستارخان 57متر تک خواب ( تک واحدی )
قیمت: 2.93 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 51.4 میلیون تومان
شهرارا
مسکونی
57 متر
1 خواب
رستا

2
۲ ساعت پیش
65 نوساز عروسک
قیمت: 3.41 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 52.5 میلیون تومان
ستارخان
مسکونی
65 متر
1 خواب
املاک بزرگ گلها

4
۲ ساعت پیش
109 متر3 خواب
قیمت: 4.36 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 40 میلیون تومان
تهران ویلا
مسکونی
109 متر
3 خواب
املاک بزرگ گلها

1
۲ ساعت پیش
107 متر 2 خواب
قیمت: 2.75 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 25.7 میلیون تومان
ستارخان
مسکونی
107 متر
2 خواب
املاک بزرگ گلها