نسخه آزمایشی وب‌سایت جدید کیلید پیش‌ روی شماست

بازگشت به نسخه قدیمی

خرید

آپارت...

فیلترهای بیشتر

ذخیره جستجو

خرید و فروش املاک آپارتمان، برج مسکونی در فرجام تهران

فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در خیابان فرجام - منطقه 4
2
قیمت:
1.8 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در خیابان فرجام - منطقه 4
خیابان فرجام
حیدری شعبه نادی

مسکونی

60 متر

1 خواب

2 روز پیش

فروش آپارتمان 68 متری  1 خوابه در نارمک شمالی
0
قیمت:
2.4 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
35.3 میلیون تومان
فروش آپارتمان 68 متری 1 خوابه در نارمک شمالی
نارمک شمالی
کیانیان

مسکونی

68 متر

1 خواب

2 روز پیش

فروش آپارتمان 60 متری  1 خوابه در نارمک شمالی
0
قیمت:
2.1 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
35 میلیون تومان
فروش آپارتمان 60 متری 1 خوابه در نارمک شمالی
نارمک شمالی
کیانیان

مسکونی

60 متر

1 خواب

2 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در خیابان فرجام - منطقه 4
11
قیمت:
7.54 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
55 میلیون تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در خیابان فرجام - منطقه 4
خیابان فرجام
مسکن بزرگ ارمغان

مسکونی

137 متر

3 خواب

2 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در خیابان فرجام - منطقه 4
10
قیمت:
5.17 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در خیابان فرجام - منطقه 4
خیابان فرجام
حیدری شعبه نادی

مسکونی

123 متر

2 خواب

4 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در خیابان فرجام - منطقه 4
5
قیمت:
2.1 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
30 میلیون تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در خیابان فرجام - منطقه 4
خیابان فرجام
حیدری شعبه نادی

مسکونی

70 متر

2 خواب

8 روز پیش

فروش آپارتمان 43 متری  1 خوابه در نارمک شمالی
0
قیمت:
1.7 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
39.5 میلیون تومان
فروش آپارتمان 43 متری 1 خوابه در نارمک شمالی
نارمک شمالی
کیانیان

مسکونی

43 متر

1 خواب

9 روز پیش

فروش آپارتمان 100متری 2 خوابه در نارمک شمالی
0
قیمت:
3.2 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
32 میلیون تومان
فروش آپارتمان 100متری 2 خوابه در نارمک شمالی
نارمک شمالی
کیانیان

مسکونی

100 متر

2 خواب

9 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در خیابان فرجام - منطقه 4
1
قیمت:
1.9 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 1 خوابه در خیابان فرجام - منطقه 4
خیابان فرجام
مهدی

مسکونی

44 متر

1 خواب

9 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در نیرو دریایی
4
قیمت:
4.62 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در نیرو دریایی
خیابان فرجام
حیدری شعبه نادی

مسکونی

105 متر

2 خواب

9 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در خیابان فرجام - منطقه 4
9
قیمت:
4.28 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در خیابان فرجام - منطقه 4
خیابان فرجام
حیدری شعبه نادی

مسکونی

107 متر

2 خواب

9 روز پیش

فروش آپارتمان90 متری 2 خوابه در کوهک - فرجام
10
قیمت:
3.15 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
35 میلیون تومان
فروش آپارتمان90 متری 2 خوابه در کوهک - فرجام
کوهک - فرجام
کیانیان

مسکونی

90 متر

2 خواب

10 روز پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در نارمک شمالی
4
قیمت:
قیمت توافقی
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در نارمک شمالی
نارمک شمالی
مهدی

مسکونی

146 متر

3 خواب

10 روز پیش

فروش آپارتمان70 متری 2 خوابه در نارمک شمالی
6
قیمت:
2.1 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
30 میلیون تومان
فروش آپارتمان70 متری 2 خوابه در نارمک شمالی
نارمک شمالی
کیانیان

مسکونی

70 متر

2 خواب

11 روز پیش

فروش آپارتمان71 متری  1 خوابه در نارمک شمالی
0
قیمت:
2.4 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
33.8 میلیون تومان
فروش آپارتمان71 متری 1 خوابه در نارمک شمالی
نارمک شمالی
کیانیان

مسکونی

71 متر

1 خواب

11 روز پیش

فروش آپارتمان53 متری 1 خوابه در خیابان فرجام
4
قیمت:
1.32 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
25 میلیون تومان
فروش آپارتمان53 متری 1 خوابه در خیابان فرجام
خیابان فرجام
کیانیان

مسکونی

53 متر

1 خواب

11 روز پیش

فروش آپارتمان 71 متری2 خوابه در نارمک شمالی
11
قیمت:
1.7 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
23.9 میلیون تومان
فروش آپارتمان 71 متری2 خوابه در نارمک شمالی
نارمک شمالی
کیانیان

مسکونی

71 متر

2 خواب

11 روز پیش

فروش آپارتمان165 متری3 خوابه در نارمک شمالی
0
قیمت:
5.8 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
35.1 میلیون تومان
فروش آپارتمان165 متری3 خوابه در نارمک شمالی
نارمک شمالی
کیانیان

مسکونی

165 متر

3 خواب

11 روز پیش

فروش آپارتمان72 متری 1 خوابه در خیابان فرجام
0
قیمت:
1.9 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
26.4 میلیون تومان
فروش آپارتمان72 متری 1 خوابه در خیابان فرجام
خیابان فرجام
کیانیان

مسکونی

72 متر

1 خواب

11 روز پیش

فروش آپارتمان 72 تری  1 خوابه در نارمک شمالی
0
قیمت:
2.16 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
30 میلیون تومان
فروش آپارتمان 72 تری 1 خوابه در نارمک شمالی
نارمک شمالی
کیانیان

مسکونی

72 متر

1 خواب

11 روز پیش
1