نسخه آزمایشی وب‌سایت جدید کیلید پیش‌ روی شماست

بازگشت به نسخه قدیمی

خرید

آپارت...

فیلترهای بیشتر

ذخیره جستجو

خرید و فروش املاک آپارتمان، برج مسکونی در رباط اصفهان

خرید آپارتمان/برج 3 خوابه در رباط
0
قیمت:
3.35 میلیارد تومان
خرید آپارتمان/برج 3 خوابه در رباط
رباط

مسکونی

150 متر

3 خواب

5 ماه پیش

خرید آپارتمان/برج 3 خوابه در رباط
0
قیمت:
2.4 میلیارد تومان
خرید آپارتمان/برج 3 خوابه در رباط
رباط

مسکونی

127 متر

3 خواب

5 ماه پیش

خرید آپارتمان/برج 3 خوابه در رباط
0
قیمت:
4.5 میلیارد تومان
خرید آپارتمان/برج 3 خوابه در رباط
رباط

مسکونی

190 متر

3 خواب

5 ماه پیش

خرید آپارتمان/برج 2 خوابه در رباط
0
قیمت:
3.7 میلیارد تومان
خرید آپارتمان/برج 2 خوابه در رباط
رباط

مسکونی

130 متر

2 خواب

5 ماه پیش

خرید آپارتمان/برج 3 خوابه در رباط
0
قیمت:
3.95 میلیارد تومان
خرید آپارتمان/برج 3 خوابه در رباط
رباط

مسکونی

170 متر

3 خواب

5 ماه پیش

خرید آپارتمان/برج 2 خوابه در رباط
0
قیمت:
1.65 میلیارد تومان
خرید آپارتمان/برج 2 خوابه در رباط
رباط

مسکونی

110 متر

2 خواب

5 ماه پیش

خرید آپارتمان/برج 2 خوابه در رباط
0
قیمت:
1.75 میلیارد تومان
خرید آپارتمان/برج 2 خوابه در رباط
رباط

مسکونی

85 متر

2 خواب

5 ماه پیش

خرید آپارتمان/برج 3 خوابه در رباط
0
قیمت:
4.23 میلیارد تومان
خرید آپارتمان/برج 3 خوابه در رباط
رباط

مسکونی

145 متر

3 خواب

6 ماه پیش

خرید آپارتمان/برج 2 خوابه در رباط
0
قیمت:
قیمت توافقی
خرید آپارتمان/برج 2 خوابه در رباط
رباط

مسکونی

93 متر

2 خواب

6 ماه پیش

خرید آپارتمان/برج 2 خوابه در رباط
0
قیمت:
1.7 میلیارد تومان
خرید آپارتمان/برج 2 خوابه در رباط
رباط

مسکونی

90 متر

2 خواب

6 ماه پیش
1