1/12

امکانات و توضیحات

درب ریموت
بالکن
انباری

شیرار جنوب طبقه دوم روی همکف دارای بالکن انباری و پارکینگ نور عالی بدون پرتی ویو عالی بازسازی شده کامل ساختمانی خلوت و سازمان یافته

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲