1/2

امکانات و توضیحات

بازسازی کامل * نما و متریال عالی زیر قیمت منطقه * کم واحد غرق نور خوش نقشه بدون پرتی * بدون مالک * بازدید مساوی پسند شما * برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاور تماس حاصل فرمایید .

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲