1/10

امکانات و توضیحات

لابی
آسانسور
انباری
بالکن

یک مورد استثنایی ⭕محیط آرام و دلنشنین ⭕سالن دلباز و پر نور ⭕با امکانات کامل ⭕دسترسی مناسب ⭕مناسب خانواده زوج و (حتی مجرد) گروه مهندسین و مشاوران مسکن مثلث مشاور شما: بهرامی

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲