رهن/ا...

نوع ملک

اجاره

100 مت...

فیلترهای بیشتر

رهن و اجاره مسکونی، تجاری و اداری نوساز و چند سال ساخت در بلوار فردوس تهران

4
16 ساعت پیش

100متری/دوخوابه/ورزی شمالی

رهن: 860 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار فردوس غربی
مسکونی
100 متر
2 خواب
املاک پارس

1
16 ساعت پیش

رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در بلوار فردوس غربی

رهن: 1.15 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار فردوس غربی
مسکونی
120 متر
2 خواب
املاک بزرگ آرکان

1
16 ساعت پیش

اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در بلوار فردوس غربی

رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: 40 میلیون تومان
بلوار فردوس غربی
مسکونی
120 متر
2 خواب
املاک بزرگ آرکان

3
16 ساعت پیش

دوخوابه/125متری/ورزی

رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار فردوس غربی
مسکونی
125 متر
2 خواب
املاک پارس

1
2 روز پیش

رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در بلوار فردوس غربی

رهن: 800 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار فردوس غربی
مسکونی
110 متر
2 خواب
املاک بزرگ آرکان

1
2 روز پیش

رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در بلوار فردوس غربی

رهن: 800 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار فردوس غربی
مسکونی
120 متر
2 خواب
املاک بزرگ آرکان

1
2 روز پیش

رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در بلوار فردوس غربی

رهن: 850 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار فردوس غربی
مسکونی
135 متر
2 خواب
املاک بزرگ آرکان

1
2 روز پیش

رهن آپارتمان/برج 2 خوابه در بلوار فردوس غربی

رهن: 800 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار فردوس غربی
مسکونی
125 متر
2 خواب
املاک بزرگ آرکان

5
2 روز پیش

100متری/دوخوابه/ورزی شمالی

رهن: 860 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار فردوس غربی
مسکونی
100 متر
2 خواب
املاک پارس

6
3 روز پیش

170 متر فول بازسازی در قلب فردوس

رهن: 450 میلیون تومان
اجاره: 15 میلیون تومان
فردوس
مسکونی
170 متر
3 خواب
بارمان

5
3 روز پیش

100 متر فول امکانات خوش چیدمان در بلوار فردوس

رهن: 300 میلیون تومان
اجاره: 10 میلیون تومان
فردوس
مسکونی
100 متر
2 خواب
بارمان

1
3 روز پیش

اجاره آپارتمان/برج 3 خوابه در سازمان برنامه مرکزی - م...

رهن: 400 میلیون تومان
اجاره: 15 میلیون تومان
سازمان برنامه مرکزی
مسکونی
171 متر
3 خواب
بارمان

0
3 روز پیش

رهن کامل برج 2 خوابه بلوار فردوس غرب فول لاکچری

رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
ارم
مسکونی
114 متر
2 خواب
املاک بزرگ آرکان

4
3 روز پیش

125متری/دوخوابه/ورزی

رهن: 1 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار فردوس غربی
مسکونی
125 متر
2 خواب
املاک پارس

1
4 روز پیش

120 متر 1 خوابه در بلوار ایت الله کاشانی(سند اداری)

رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 22 میلیون تومان
بلوار ایت الله کاشانی
اداری تجاری
120 متر
1 خواب
املاک بزرگ گلها

1
4 روز پیش

150 متر فول امکانات اداری

رهن: 200 میلیون تومان
اجاره: 15 میلیون تومان
بلوار فردوس شرقی
اداری تجاری
150 متر
2 خواب
املاک بزرگ گلها

0
4 روز پیش

100 متر موقعیت اداری بر فردوس غرب

رهن: 300 میلیون تومان
اجاره: 14 میلیون تومان
سازمان برنامه مرکزی
اداری تجاری
100 متر
2 خواب
املاک بزرگ گلها

4
4 روز پیش

138متری/3خوابه/ورزی

رهن: 1.1 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار فردوس غربی
مسکونی
138 متر
3 خواب
املاک پارس

4
4 روز پیش

ورزی شمالی /100متری

رهن: 860 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار فردوس غربی
مسکونی
100 متر
2 خواب
املاک پارس

1
4 روز پیش

اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در بلوار فردوس غربی

رهن: 800 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
بلوار فردوس غربی
مسکونی
130 متر
2 خواب
املاک بزرگ آرکان

یافتن ملک از طریق مشاورین املاک

جستجوی من را به مشاورین بسپار