1/3

امکانات و توضیحات

نگهبان
پاساژ

بر اصلی بین 15و17 نبش پاساژ سهند اب و‌گاز ندارد سرویس داخل پاساژ پارکینگ اجاره ای داخل پاساژ 120تومن بهترین نقطه تهرانسر تا حدودی قابل تبدیل

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲