1/2

امکانات و توضیحات

انباری
آسانسور
آنتن مرکزی
بالکن
درب ریموت

طبقه سوم سالن خوش نقشه نور خوب سالن پرده خور خوب مشاور شما حیدری

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲