1/3

امکانات و توضیحات

بالکن

147 متر با بالکن دارای سرویس بهداشتی ابدار خانه کف شور برق 3 فاز 10 متر بر خیابان اصلی گرمایش و سرمایش اسپیلت بهترین و پر تردد ترین خیابان تهران

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲