1/1

امکانات و توضیحات

انباری
آسانسور

65 متر تک خواب تخلیه نوساز دو سال ساخت مقداری قابل تبدیل مناسب برای زوج جوان یا مجرد موجه بدون مالک بازدید = اجاره + موارد مشابه

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲