1/4

امکانات و توضیحات

موقعیت اداری
قابل تبدیل

ونک 145 متر با 2 اتاق بر اصلی ولیعصر نزدیک به میدان ونک دسترسی فوق العاده مناسب برای تمامی مشاغل مشاور شما (ب...ه...ر...ا...م) املاک 110ونک

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲