1/7

امکانات و توضیحات

آسانسور
بالکن
انباری
نوساز
رهن کامل

100 متر نوساز دو‌خواب پارکینگ انباری آسانسور بالکن تکواحدی طبقه چهارم پاسداران بهارستان ها

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲