امکانات و توضیحات

⭐لطفا با دقت مطالعه شود⭐ ⁦☑️⁩ 50 متری ⁦☑️⁩ تکخواب ⁦☑️⁩ نما سنگ ⁦☑️⁩ آشپزخانه open ⁦☑️⁩ کابینت فلز ⁦☑️⁩ کف سرامیک ⁦☑️⁩ کمد دیواری ⁦☑️⁩ نزدیک به مترو بریانک ⁦☑️⁩ بسیار قیمت مناسب ⛔(فقط مصرف کننده تماس بگیرد)⛔

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲