نسخه آزمایشی وب‌سایت جدید کیلید پیش‌ روی شماست

بازگشت به نسخه قدیمی

رهن/ا...

آپارت...

فیلترهای بیشتر

ذخیره جستجو

رهن و اجاره املاک مسکونی، آپارتمان، برج و خانه در جلفا اصفهان

اجاره آپارتمان/برج 3 خوابه در جلفا
0
رهن:
600 میلیون تومان
اجاره:
--
اجاره آپارتمان/برج 3 خوابه در جلفا
جلفا

مسکونی

160 متر

3 خواب

5 ماه پیش

اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در جلفا
1
رهن:
320 میلیون تومان
اجاره:
رهن کامل
اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در جلفا
جلفا

مسکونی

140 متر

2 خواب

5 ماه پیش

اجاره آپارتمان/برج 1 خوابه در جلفا
1
رهن:
50 میلیون تومان
اجاره:
4.3 میلیون تومان
اجاره آپارتمان/برج 1 خوابه در جلفا
جلفا

مسکونی

75 متر

1 خواب

5 ماه پیش

اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در جلفا
0
رهن:
550 میلیون تومان
اجاره:
رهن کامل
اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در جلفا
جلفا

مسکونی

105 متر

2 خواب

5 ماه پیش

اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در جلفا
1
رهن:
200 میلیون تومان
اجاره:
رهن کامل
اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در جلفا
جلفا

مسکونی

75 متر

2 خواب

5 ماه پیش

اجاره آپارتمان/برج 3 خوابه در جلفا
0
رهن:
200 میلیون تومان
اجاره:
8 میلیون تومان
اجاره آپارتمان/برج 3 خوابه در جلفا
جلفا

مسکونی

150 متر

3 خواب

6 ماه پیش

اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در جلفا
0
رهن:
200 میلیون تومان
اجاره:
10 میلیون تومان
اجاره آپارتمان/برج 2 خوابه در جلفا
جلفا

مسکونی

130 متر

2 خواب

6 ماه پیش

اجاره آپارتمان/برج 3 خوابه در جلفا
0
رهن:
300 میلیون تومان
اجاره:
12 میلیون تومان
اجاره آپارتمان/برج 3 خوابه در جلفا
جلفا

مسکونی

200 متر

3 خواب

6 ماه پیش

اجاره آپارتمان/برج 3 خوابه در جلفا
0
رهن:
150 میلیون تومان
اجاره:
10 میلیون تومان
اجاره آپارتمان/برج 3 خوابه در جلفا
جلفا

مسکونی

140 متر

3 خواب

6 ماه پیش
1