بزرگ پونک

نام مدیر: بهمن شعبانیحوزه فعالیت: پونک شمالیآدرس: اشرفی اصفهانی ضلع شمال شرقی چهارراه پونک نبش کوچه رمضانیتلفن: ۴۴۴۸۱۴۰۰

توضیحات:

جدید ترین املاک

پونکخرید آپارتمان 1 خوابه در پونک
9
۲ روز پیش
1 خوابه
60 متر
مسکونی
قیمت:
1.14 میلیارد تومان
مترمربع:
19 میلیون تومان
بزرگ پونک
پونکخرید آپارتمان 2 خوابه در پونک
9
۴ روز پیش
2 خوابه
75 متر
مسکونی
قیمت:
1.04 میلیارد تومان
مترمربع:
13.8 میلیون تومان
بزرگ پونک
پونکخرید آپارتمان 3 خوابه در پونک
9
۴ روز پیش
3 خوابه
138 متر
مسکونی
قیمت:
2.62 میلیارد تومان
مترمربع:
18.9 میلیون تومان
بزرگ پونک
پونکخرید آپارتمان 1 خوابه در پونک
9
۴ روز پیش
1 خوابه
56 متر
مسکونی
قیمت:
1.25 میلیارد تومان
مترمربع:
22.3 میلیون تومان
بزرگ پونک
پونکخرید آپارتمان 3 خوابه در پونک
8
۴ روز پیش
3 خوابه
108 متر
مسکونی
قیمت:
1.75 میلیارد تومان
مترمربع:
16.2 میلیون تومان
بزرگ پونک
پونکخرید آپارتمان 1 خوابه در پونک
10
۴ روز پیش
1 خوابه
50 متر
مسکونی
قیمت:
1.25 میلیارد تومان
مترمربع:
25 میلیون تومان
بزرگ پونک
پونکخرید آپارتمان 2 خوابه در پونک
9
۵ روز پیش
2 خوابه
77 متر
مسکونی
قیمت:
1.13 میلیارد تومان
مترمربع:
14.68 میلیون تومان
بزرگ پونک
پونکخرید آپارتمان 3 خوابه در پونک
9
۵ روز پیش
3 خوابه
147 متر
مسکونی
قیمت:
2.499 میلیارد تومان
مترمربع:
17 میلیون تومان
بزرگ پونک
همه‌ی املاک خرید