ثبت رایگان آگهی

آدم و حوا

نام مدیر: احسان نوربخشحوزه فعالیت: زعفرانیهآدرس: زعفرانیه-میدان اعجازی-نبش بانک ایران زمین-پلاک ۶۶تلفن: ۰۲۱۲۲۴۱۴۱۸۰

توضیحات:

جدید ترین املاک

15
خرید آپارتمان 3 خوابه در زعفرانیه
مسکونی
216 متر
3 خواب
زعفرانیه
قیمت:
8.208 میلیارد تومان
مترمربع:
38 میلیون تومان
۱ ساعت پیش
آدم و حوا
7
خرید آپارتمان 4 خوابه در ولنجک
مسکونی
245 متر
4 خواب
ولنجک
قیمت:
8.37 میلیارد تومان
مترمربع:
34.16 میلیون تومان
۱ ساعت پیش
آدم و حوا
15
خرید آپارتمان 3 خوابه در ولنجک
مسکونی
186 متر
3 خواب
ولنجک
قیمت:
8.37 میلیارد تومان
مترمربع:
45 میلیون تومان
۱ ساعت پیش
آدم و حوا
8
خرید آپارتمان 3 خوابه در زعفرانیه
مسکونی
290 متر
3 خواب
زعفرانیه
قیمت:
13.4 میلیارد تومان
مترمربع:
46.2 میلیون تومان
۱ ساعت پیش
آدم و حوا
8
خرید آپارتمان 3 خوابه در ولنجک
مسکونی
204 متر
3 خواب
ولنجک
قیمت:
12.648 میلیارد تومان
مترمربع:
62 میلیون تومان
۱ ساعت پیش
آدم و حوا
10
خرید آپارتمان 4 خوابه در زعفرانیه
مسکونی
290 متر
4 خواب
زعفرانیه
قیمت:
13.34 میلیارد تومان
مترمربع:
46 میلیون تومان
۲ ساعت پیش
آدم و حوا
5
خرید آپارتمان 3 خوابه در ولنجک
مسکونی
240 متر
3 خواب
ولنجک
قیمت:
17.28 میلیارد تومان
مترمربع:
72 میلیون تومان
۲ ساعت پیش
آدم و حوا
17
خرید آپارتمان 3 خوابه در ولنجک
مسکونی
204 متر
3 خواب
ولنجک
قیمت:
11.22 میلیارد تومان
مترمربع:
55 میلیون تومان
۲ ساعت پیش
آدم و حوا
همه‌ی املاک خرید