نقشه گسل های تهران
قبل از خرید خانه نقشۀ گسل‌های تهران را حتما ببینید
گسل‌ها صفحات شکسته شده‌ای هستند که در پوسته زمین وجود دارند، حرکت و لغزش این صفحه‌ها در کنار هم موجب آزاد شدن انرژی و ایجاد زلزله می‌شود. نواحی زلزله‌خیز در […]
مطالعه: 7 دقیقه