نمای شیشه‌ای فریم لس
نمای شیشه ای
نمای شیشه ای ساختمان چیست و انواع آن کدام است؟
  زمانی که نمای یک ساختمان دارای پوششی با حداقل 60 درصد از شیشه باشد، در این صورت این نما را نمای شیشه‌ای می گویند. در این مقاله به معرفی […]
مطالعه: 8 دقیقه