معرفی مکان‌‌های تفریحی ‌تهران‌پارس
تهران‌پارس از محله‌های قدیمی تهران است. محله‌ای در شرق تهران و ابتدای جاده دماوند. بافت این محله قدیمی ساز است و در سال‌های گذشته به دلیل افزایش قیمت زمین و […]
مطالعه: 7 دقیقه