مشاعات ساختمان
مشاعات ساختمان چیست؟
  طبق قانون، مالکیت در آپارتمان‌ها بر دو بخش تقسیم می‏‎شود: مالکیت بر قسمت‌های اختصاصی و مالکیت بر قسمت‌های مشترک و یا همان مشاعات ساختمان که هر یک از آنها […]
مطالعه: 3 دقیقه