1/23

امکانات و توضیحات

انباری

طبقه دوم تراس بسیار شیک‌وخوش نقشه کابینت های گلاس نور از شمال و جنوب کلا6واحد محله بسیار ارام و دنج مالک شدیدا فروشنده قابل معاوضه با آپارتمان بزرگتر دهها فایل مشابه مشاور :علوی

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲