1/10

امکانات و توضیحات

بالکن
انباری
آسانسور
نوساز

مرزداران غربی خ ابراهیمی بلوار خرمرودی 160 متر سه خوابه طبقه پنجم دارای دو پارکینگ و بالکن و آسانسور و انباری نو ساز قیمت : متری 25 میلیون تومان ( 4 میلیارد تومان )

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲