1/6

امکانات و توضیحات

انباری
وام دار

کد 941 : نواب . سینا غربی : طبقه سوم ✅ کابینت mdf ✅ سرامیک کمددیواری ✅کاغذدیواری ✅ آیفون تصویری ✅ 197 میلیون نقد + 60 میلیون رهن + 140 میلیون وام مسکن دارد ✳️ قیمت بدون وام : 380 میلیون تومان

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲