1/1

امکانات و توضیحات

قدرالسهم

بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری مطمین و پر سود. نیاوران .. شمال کاخ. 45 متر قدرالسهم از زمین 430 متری‌. زیر قیمت. لوکیشن عالی. قیمت: 1.800.000.000 برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. دارا

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲