1/5

امکانات و توضیحات

انباری
بالکن

خانه جنوبی ویلایی - 3 واحد مجزا با سندهای تفکیک شده - دو واحد 161 متری: سال ساخت 1378 - یک واحد 109 متری در همکف: سال ساخت 1390 -- بنای کل 540 متر در زمین 403 متری- متراژ مفید واحدها 431 - دسترسی به 4 بزرگراه و ایستگاه مترو - فروش یکجای هر سه واحد

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲