1/4

امکانات و توضیحات

30 متر مغازه فرش فروشی در بازار فرش تهران- کوچه فراشباشی به صورت سرقفلی به فروش میرسد مغازه در حال حاضر فعال میباشد و بر خیابان است(در پاساژ نیست) تازه بازسازی شده دارای یک اتاق مدیریت و سرویس بهداشتی و یک خط تلفن واقع در مکانی بسیار عالی جهت سرمایه گذاری و تجارت مغازه به صورت 6 دانگ(کامل) یا 4 دانگ یا 2 دانگ به فروش میرسد که در هر صورت به خریدار تخلیه تحویل داده میشود. قیمت متری 50 ملیون تومان گذاشتیم البته کارشناس بازار قیمت را متری 70 گفتند ولی به علت عجله برای فروش قیمت را پایین آوردیم این فرصت را از دست ندهید در صورت پسند تخفیف پای معامله

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲