1/2

امکانات و توضیحات

درب ریموت
آسانسور

کدفایل 567 81 متر تعداد خواب: 2 طبقه همکف پارکینگ اسانسور سال ساخت:1383 نشانی ملک.نواب قیمت:615 میلیون پرواز

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲