1/21

امکانات و توضیحات

بالکن
آنتن مرکزی
انباری
قابل تبدیل
موقعیت اداری

خانه ای در مرکز شهر دو دقیقه تا مترو و بی ار تی بسیار تمیز و خوش نقشه موقعیت مسکونی و تجاری همسایگانی بسیار آرام و کم رفت و آمد کاغذ دیواری به تازگی کار شده

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲