1/4

امکانات و توضیحات

انباری
آسانسور

❇️ ده ونک ❇️ ☑️103متر ☑️2 خواب ☑️رو به نور ☑️انباری ☑️آسانسور ☑️ پارکینگ ☑️نمای سنگی ☑️حیاط مشجر ☑️غرق در روشنایی ☑️مهندسی ساز واقعی ☑️پلان تفکیکی خاص ☑️دسترسی فوق العاده ☑️مناسب مصرف کننده 💼مشاور امین شما............. 🏗️کارشناس ارشد معماری.............. ☎️مهندس معینی............

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲