1/5

امکانات و توضیحات

درب ریموت
آنتن مرکزی
بالکن
نگهبان
انباری

دزاشیب 375 متر بر 14 با 420 متر بنا در دو طبقه با پهنه مسکونی پهنه R122 مشاور منطقه یکتا

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲