1/11

امکانات و توضیحات

کد B 129 نواب . سینا شرقی : آپارتمان 58 متری خوش نقشه ⏫⏫⏫⏫ طبقه دوم ✅ کابینت mdf ✅سرامیک ✅ گازرومیزی ✅ هود ✅ کمددیواری ✅ نقاشی شده ✅ خوش نقشه ✅ 11 سال ساخت ✅ دسترسی 2 دقیقه ای به مترو و بی ارتی✅

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲