1/6

امکانات و توضیحات

ظفر گوی آبادی 100متر2 خواب نوسازی شده صفر تاصد پارکینگ انباری اسانسور نورونقشه بینظیر بدون یک سانت فضای پرت بهترین دسترسی ب مترو قلهک زندی مشاور تخصصی امور ملکی در منطقه ظفر زرگنده میرداماد

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲