1/1

امکانات و توضیحات

خوش نقشه ترکیبی از نور ونقشه 20 ساله زیر همکف 4 طبقه تک واحدی زیر همکف لوکیشن خوب ونقشه لوکیشن خوب منطقه دسترسی خوب مناسب سرمایه گذاری وسکونت واحد مشاور شما جلیلی املاک بزرگ عطا کد 122

آگهی‌های مشابه

کیلید در حال یافتن بهترین آگهی‌های مشابه برای این آگهی است .

اطلاعات بازار مسکن

شاخص محله
روند تغییرات قیمت
قیمت کل
قیمت مترمربع
درصد تغییرات
مناطق :
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲