خرید و فروش انواع واحدهای اداری، دفتر کار در ستارخان تهران

1

بر ستارخان 85 متر سند اداری پارکینگ دار

قیمت: --
ستارخان
کاوش

1

فروش دفتر کار, اتاق اداری و مطب 2 خوابه در شادمان - م...

قیمت: --
شادمان
خاورمیانه

5

85 متر ستارخان

قیمت: --
ستارخان
املاک بزرگ گلها

5

123 متر اداری

قیمت: --
ستارخان
املاک بزرگ گلها

0

ملک45متری بر ستارخان

قیمت: --
ستارخان
خاورمیانه

0

65 متر موقعیت اداری بر ستارخان

قیمت: --
ستارخان
املاک صدقی

1

فروش دفتر کار, اتاق اداری و مطب 1 خوابه در ستارخان - ...

قیمت: --
ستارخان
بارگن

5

فروش دفتر کار, اتاق اداری و مطب 1 خوابه در ستارخان - ...

قیمت: --
ستارخان
بارگن

1

رهن دفتر کار, اتاق اداری و مطب در ستارخان - منطقه 2

قیمت: --
ستارخان
بارگن

8

فروش دفتر کار, اتاق اداری و مطب 4 خوابه در ستارخان - ...

قیمت: --
ستارخان
بارگن

20

فروش دفتر کار, اتاق اداری و مطب در ستارخان - منطقه 2

قیمت: --
ستارخان
پیرامید

1

فروش دفتر کار, اتاق اداری و مطب 1 خوابه در ستارخان - ...

قیمت: --
ستارخان
خاورمیانه

1

فروش دفتر کار, اتاق اداری و مطب 2 خوابه در شادمان - م...

قیمت: --
شادمان
خاورمیانه

0

فروش دفتر کار, اتاق اداری و مطب 1 خوابه در ستارخان - ...

قیمت: --
ستارخان
املاک بزرگ آرکان

1

فروش دفتر کار, اتاق اداری و مطب در ستارخان - منطقه 2

قیمت: --
ستارخان
بانک ملی

0

65 متر بر ستارخان موقعیت اداری

قیمت: --
ستارخان
املاک صدقی

1

فروش دفتر کار, اتاق اداری و مطب 3 خوابه در ستارخان - ...

قیمت: --
ستارخان
خاورمیانه

1

فروش دفتر کار, اتاق اداری و مطب 3 خوابه در ستارخان - ...

قیمت: --
ستارخان
خاورمیانه

1

فروش دفتر کار, اتاق اداری و مطب 2 خوابه در ستارخان - ...

قیمت: --
ستارخان
رستا

0

65 متر بر ستارخان موقعیت اداری

قیمت: --
ستارخان
املاک صدقی

یافتن ملک از طریق مشاورین املاک

جستجوی من را به مشاورین بسپار